UULAN NG PAGPAPALA LYRICS

by ROMMEL GUEVARRA

Popularity: 49 users have visited this page this week.
Sponsored Links
[Koro:]
Uulan ng pagpapala
Uulan ng pagpapala
Uulan ng pagpapala
Sa bayang ito, O Diyos
Uulan ng pagpapala
Uulan ng pagpapala
Uulan ng pagpapala
Sa bayang ito, O Diyos
O Diyos

Kung kami ay luluhod
At sa Iyo ay sasamba
Kami ay iyong diringgin
At ang bayang ito’y
Inyong pagagalingin

[Koro:]
Uulan ng pagpapala
Uulan ng pagpapala
Uulan ng pagpapala
Sa bayang ito, O Diyos
Uulan ng pagpapala
Uulan ng pagpapala
Uulan ng pagpapala
Sa bayang ito, O Diyos
O Diyos

[Coda:]
O Diyos
O Diyos

Home
A ©All I Want For Christmas Is You webiste