CYKADY NA CYKLADACH LYRICS

by MAANAM

Popularity: 22 users have visited this page this week.
Sponsored Links
Jest bardzo bardzo bardzo cicho
S³oñce rozpala nagie cia³a
Morze i niebo ostro lœni
Dobrze mi ach jak dobrze mi

Jem s³odkie s³odkie winogrona
Ty œpisz w moich w moich ramionach
Morze i niebo ostro lœni
Dobrze mi ach jak dobrze mi

Cykady na Cykladach
Cykady na Cykladach
W nocy gwiazdy spadaj¹
A dyskoteka gra

Przez bardzo bardzo krótk¹ chwilê
Doko³a widzê rój motyli
Stopy mam ta-akie gor¹ce
W gor¹cych ustach s³oñce

Jem s³odkie s³odkie winogrona
Ty œpisz w moich w moich ramionach
Morze i niebo ostro lœni
Dobrze mi ach jak dobrze mi

Cykady na Cykladach
Cykady na Cykladach
W nocy gwiazdy spadaj¹
A dyskoteka gra

Home
A ©All I Want For Christmas Is You webiste