MARCHEWKOWE POLE LYRICS

by LADY PANK

Popularity: 59 users have visited this page this week.
Sponsored Links
Marchewkowe pole roœnie wokó³ mnie
W marchewkowym polu jak warzywo tkwiê
G³ow¹ na dó³ zakopany niczym struœ
Chcesz mnie spotkaæ - g³owê obok w ziemiê wpuœæ

Wszystko siê mo¿e zdarzyæ
Wszystko siê mo¿e zdarzyæ

Marchewkowe o ogrodzie miewam sny
W marchewkowym stanie jest najlepiej mi
Rosnê sobie - do³em g³owa, gór¹ naæ
- Kto mi powie: co siê jeszcze mo¿e staæ ?

Wszystko siê mo¿e zdarzyæ
Wszystko siê mo¿e zdarzyæ
Wszystko siê mo¿e zdarzyæ
Wszystko siê mo¿e zdarzyæ

Home
A ©All I Want For Christmas Is You webiste